Reading between the Lines: A Closer Look at the First Hawaiian Primer (1822)

Date
2017
Authors
Schütz, Albert J.
Contributor
Advisor
Department
Instructor
Depositor
Speaker
Researcher
Consultant
Interviewer
Annotator
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Hawaiʻi Press
Volume
Number/Issue
Starting Page
Ending Page
Alternative Title
Abstract
Na ka puke liʻiliʻi The Alphabet (i kākau ʻia e ka poʻe mikionali ma ka MH 1822) i waele i ke ala e hulihia aʻe ai ka ʻike a me ka moʻomeheu kuʻuna o kānaka ma o ia mea he ʻike palapala. Ua hōʻike ʻia mai ma nā palapala like ʻole o ia au ka moʻolelo o ke paʻi a hoʻolaha ʻia ʻana o ua puke liʻiliʻi nei a me ke ʻano i loli iho ai ka noʻonoʻo ʻana o ka poʻe e aʻo mai ana i kona mau ʻaoʻao. Akā, a hiki i kēia manawa, ʻaʻole i wehewehe ʻia mai ka ʻiʻo o ia puke a me ke ʻano i hoʻonohonoho ʻia ai. Nānā ʻia ma kēia ʻatikala noiʻi ia mau hiʻohiʻona ma ka pōʻaiapili pālua, ʻo ia hoʻi ke kālaiʻōlelo a me ka moʻolelo o ia au. Hōʻike pū ʻia ma ʻaneʻi ke ʻano i akakuʻu iho ai ka pīʻāpā mua loa i pehu wale i nā koneka he iwakālua a koe mai nā koneka ʻewalu o kēia au. Ma o ka hoʻohālikelike ʻana iā The Alphabet me nā puke aʻo kākau na ko ʻEnelani, na ko ʻAmelika hoʻi, ma ka pau ʻana o ke kenekulia ʻumikumamāwalu, maopopo koke ke kumu i kālele nui ʻia ai ka ʻike hakina ʻōlelo a me nā ana kālele ʻōlelo (pili he ʻumi o nā māhele ʻumikumamālima o ia puke liʻiliʻi i ia mau kumuhana ʻelua). Ke ʻōlelo hou ʻia nā lula o The Alphabet ma ka ʻōlelo kālaiʻōlelo o nēia au e holo nei, i loko nō o ke kamaʻāina ʻole o ia poʻe mikionali i ke ʻano nui o ka ʻokina me ke kahakō ma ka puana ʻōlelo Hawaiʻi, ua lohe ʻia nō naʻe e ko lākou pepeiao nā loli ma ka helu hakina ʻōlelo, ka pana hoʻi o ka leo, ke loaʻa mai ka ʻokina paha, ke kahakō paha. Ma ka pau ʻana o nēia ʻatikala, kilo ʻia nā hopunaʻōlelo he ʻuʻuku i loaʻa ma nā māhele hope ʻelima o The Alphabet, kahi e puka mai ai ka manaʻo, ʻaʻole i paʻa loa ka ʻike ʻōlelo kanaka a ua poʻe mikionali lā ma hope o ʻelua makahiki ma Hawaiʻi nei; he ʻike ʻōlelo a pilinaʻōlelo e ulu aʻe ana ma ka holo ʻana mai o nā makahiki.
Description
Keywords
Citation
Extent
29 pages
Format
Geographic Location
Time Period
Related To
Rights
Rights Holder
Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.