No Nā Loina Kākau O J.W.H. Kauwahi He Papahana Hoʻopilipili Kākau

Date
2018-12
Authors
Au, Julie Marie
Contributor
Advisor
Silva, Noenoe K.
Department
Hawaiian
Instructor
Depositor
Speaker
Researcher
Consultant
Interviewer
Annotator
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Volume
Number/Issue
Starting Page
Ending Page
Alternative Title
Abstract
I kēia mau lā e neʻe nei i ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke Kulanui nei, ua ʻike ʻia ʻelua mau mea nui, ʻelua mau hemahema nō hoʻi. ʻO ka mua: ʻokoʻa ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka wā kahiko, ʻokoʻa nō hoʻi ke ʻano o kā kākou kākau ʻana i kēia mau lā. ʻO ka lua: he mea maopopo loa ka nele ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi i kekahi mau loina kākau no ke kākau ʻana i palapala nui, no laila, ʻo ka mea hoʻokahi e hāhai aku ai i ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia ihola nā palapala nui ʻōlelo Pelekānia. Akā nō naʻe, ʻokoʻa ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻokoʻa nō hoʻi ka ʻōlelo Pelekānia. Ma o kēia palapala laeoʻo, e hāpai ʻia aʻe kekahi papahana e ʻapo hou ai ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi o kēia au nei i kekahi mau loina kākau Hawaiʻi akamai kūpono no ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi me ke kūkulu ʻole ʻana i ko lākou ʻano ma muli o ka ʻōlelo Pelekānia. He papahana hoʻopilipili kākau kēia, a ʻo ka hana ma nei palapala laeoʻo, ʻo ia hoʻi ka hoʻopilipili ʻana aʻe i ke ʻano o ke kākau ʻana a J.W.H. Kauwahi, ʻo ia ka Luna Nui o ka nūpepa mua loa a nā Hawaiʻi i kūkulu ai, ʻo Ka Hoku o ka Pakipika. Ma o ka hoʻopilipili ʻana aʻe i ke ʻano o kāna kākau ʻana, pēlā nō i kākau ʻia iho nei kēia palapala laeoʻo, a pēlā nō hoʻi i ʻohi ʻia mai kekahi mau loina kākau poʻokela o Kauwahi. He kākoʻo kēia papahana hoʻopilipili i ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi me ka hoʻopilipili ʻole ʻana aʻe i nā palapala nui ʻōlelo Pelekānia, no ka mea, e hilinaʻi iho kākou i ko kākou ʻano naʻauao.
Description
Keywords
Language, hoʻopilipili, kakau, Kauwahi, loina kākau, meiwi, olelo hawaii
Citation
Extent
128 pages
Format
Geographic Location
Time Period
Related To
Table of Contents
Rights
All UHM dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Rights Holder
Local Contexts
Collections
Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.