NO KA PONO O NĀ MOʻO ʻIKE KUʻUNA ʻŌIWI HAWAIʻI: NĀ HIʻOHIʻONA O KE AʻO ʻANA E PONO AI NĀ KEIKI I HĀNAI ʻIA MA KA ʻIKE KUʻUNA ʻŌIWI HAWAIʻI

Date
2023
Authors
Keala-Quinabo, Pililuaikekaiohilo M.
Contributor
Advisor
Kūkahiko, Eōmailani
Department
Educational Administration
Instructor
Depositor
Speaker
Researcher
Consultant
Interviewer
Annotator
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Volume
Number/Issue
Starting Page
Ending Page
Alternative Title
Abstract
Ua hoʻoholo kekahi mau ʻohana Hawaiʻi e hānai i nā keiki i loko o ka ʻike kuʻuna ʻōiwi Hawaiʻii mea e hoʻōla ai i ka ʻōlelo Hawaiʻi a me nā ʻike kūpuna o ke au kahiko i loko o ko lākou mau ʻohana ponoʻī. Hānai ʻia ua mau keiki Hawaiʻi nei i loko o ka ʻōlelo Hawaiʻi wale nō, nā hana moʻomeheu Hawaiʻi, nā loina Hawaiʻi, a me ka hoʻomana Hawaiʻi. Ma muli o ka ʻōlelo Hawaiʻi wale ʻana nō o nā keiki ʻike kuʻuna ʻōiwi Hawaiʻi, ua hoʻouna ʻia nā keiki i nā kula kaiapuni a kaiaʻōlelo, akā ua ʻano hemahema ka nohona o ua mau keiki nei ma nā kula a lākou i hele ai. Hoʻohana ʻia ke kiʻina noiʻi ʻo Nā Moʻo: He Moʻokūʻauhau, He Moʻolelo, He Moʻo ma ia noiʻina ahuʻana autoethnography i mea e noiʻi pono a kālailai ai i nā hiʻohiʻona o ke aʻo ʻana e pono ai nā keiki i hānai ʻia ma ka ʻike kuʻuna ʻōiwi Hawaiʻi. I mea e kākoʻo ai i kēia nīnau noiʻina nui, ʻimi pū kēia noiʻina i nā mea e nūnē ai nā kula no ke kākoʻo pono ʻana i ke aʻo ʻana o ia mau keiki a me nā mea e nūnē ai nā ʻohana e hānai ana paha i nā keiki ma ka ʻike kuʻuna ʻōiwi Hawaiʻi. Ua ʻohi ʻia ka ʻikepili ma o nā nīnauele pākahi a me nā hui kūkākūkā mai nā moho noiʻina makua i hānai i nā keiki ma ka ʻike kuʻuna ʻōiwi Hawaiʻi a me nā moho noiʻina keiki i ʻike ʻoiaʻiʻo i ka hopena o ia ʻano o ka hānai ʻia, ma ka wā like o kā lākou ʻimi ana i ko lākou pono ma ke kula, me nā hoa, ma ka ʻohana a me ke kaiāulu. Hōʻike nā moho noiʻina i nā hemahema, nā mea paʻakikī, nā mea nani a me nā mea kupanaha o ia nohona. Ahuwale ka ʻōlelo Hawaiʻi wale nō o ia mau ʻohana, a ʻo ia ka mea i hoʻokumu i kēia ʻano nohona o nā ʻohana. ʻIke naʻe ʻia ma loko o ke kālailai ʻia o ka ʻikepili, ʻo ka hoʻomana a me ke kuanaʻike ʻōiwi Hawaiʻi nā mea e alakaʻi i ka nohona. Ma loko o ia nohona e puka ai nā keiki ʻike kuʻuna ʻōiwi Hawaiʻi me ka ʻike leʻa ʻana i ko lākou kuleana a me ka mākaukau e ʻauamo i ke kuleana e hōʻola ai i nā ʻike kuʻuna Hawaiʻi o ka lāhui.
Description
Keywords
Education, Educational philosophy, Educational administration, 'Ike Ku'una 'Ōiwi Hawai'i, 'Ōlelo Hawai'i, Hawaiian culture-based education, Kaiapuni, Kuana'ike Hawai'i, Nā Moʻo: He Moʻokūʻauhau He Moʻolelo He Moʻo
Citation
Extent
316 pages
Format
Geographic Location
Time Period
Related To
Table of Contents
Rights
All UHM dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Rights Holder
Local Contexts
Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.