Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10125/7059

He Puke Mele Lahui: Na Mele Kupa'a, Na Mele Ku'e A Me Na Mele Aloha 0 Na Kanaka Maoli

File Description Size Format  
uhm_ma_3018_uh.pdf Version for UH users 16.53 MB Adobe PDF View/Open
uhm_ma_3018_r.pdf Version for non-UH users. Copying/Printing is not permitted 16.54 MB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:He Puke Mele Lahui: Na Mele Kupa'a, Na Mele Ku'e A Me Na Mele Aloha 0 Na Kanaka Maoli
Authors:Basham, J.J. Leilani
Contributors:Hanlon, David (advisor)
History (department)
Date Issued:Dec 2002
Publisher:University of Hawaii at Manoa
Abstract:Ma hope o ka hoʻokahuli ʻia ʻana o ke Aupuni Hawaiʻi i ka makahiki 1893, ua haku na Kanaka Maoli i na mele lahui he nui. Ua paʻi ʻia keia mau mele ma na nupepa ʻolelo Hawaiʻi, ʻo ia no kahi i moʻolelo ai na Kanaka Maoli no ka lakou hana a me ko lakou manaʻo. Ma o na mele lahui, ua hoʻopaʻa a haʻi mai na Kanaka Maoli i ka moʻolelo no ka wa o ka hoʻokahuli aupuni a me ka wa ma hope mai no hoʻi. Ma na mele, ua hoʻopaʻa ʻia ko lakou manaʻo kupaʻa no ka pono o ko lakou aupuni, a pela pu ko lakou manaʻo ku'e i ka hana ʻino ʻia mai o ko lakou aupuni. ʻIke ʻia no hoʻi ko lakou manaʻo ma o ka ʻolelo kuamuamu no ia poʻe nana i hana ʻino i ke Aupuni Hawaiʻi. Aia no hoʻi he mau mele noi a mele pule paha e noi aku ana i ke kokua o na Akua Hawaiʻi a me ke Akua Kalikiano. He nui no hoʻi na mele i haku ʻia no ka hoʻike ʻana aku i ke aloha o na Kanaka Maoli i ko lakou aupuni, ko lakou lahui, a me ko lakou Moʻiwahine. Mai kela manawa a hiki loa mai i keia au nei, ua mau loa aku ka haku meleʻana o na Kanaka Maoli, a ua mau loa no hoʻi ke kuʻe i ka hana ʻino ʻia mai a me ke kupaʻa no ka pono o ka ʻaina a me ka lahui.
Description:xv, 184 leaves
URI/DOI:http://hdl.handle.net/10125/7059
Rights:All UHM dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/2071
Appears in Collections: M.A. - History
M.A. - History


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

Items in ScholarSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.