Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10125/33770

Ka Ho'onohonoho 'Ana i Ka 'Olelo Hawai'i: He Kakau Ethnohistory

File SizeFormat 
Akamine_Kalama.pdf639.52 kBAdobe PDFView/Open

Item Summary

Title: Ka Ho'onohonoho 'Ana i Ka 'Olelo Hawai'i: He Kakau Ethnohistory
Authors: Akamine, Kalama
Issue Date: 26 Sep 2014
Publisher: University of Hawaii at Manoa
Abstract: Aloha, e na pua o Hawai'i mai ka moku 'o Lo'ihi a hiki i ka mole ‘o Lehua. Aloha kakou. Eo Hawai'i, moku o Keawe, moku o Pele. Aloha, e na koa mai ka wac kele o Puna. Eo Maui, moku o Kahekili i ka po 'ele. Aloha, e na koa mai na one o Honokahua. Eo Moloka'i. Moloka’i nui a Hina. Moloka’i pule o’o. Aloha, e na koa mai ka Hui Ala Loa. Eo Lana'i. Lanai i ka 'ulula'au. Ka moku palahalaha a mehameha. Eo Kaho'olawe, moku o Kanaloa, ka 'eha o ka lahui. Aloha e na koa 'elua i hala. Eo O'ahu, ka piko o ka lahui. Aloha e na koa mai na mala o Kalama a hiki i na ahi o Makua. Eo Kaua'i, a Lohi'au e Ha'ena. Aloha, e na koa mai Nukoli'i. Eo Ni'ihau, ka pu’uwai o ka lahui, kahi hope loa o ka 'olelo Hawai'i. Aloha e na kama a Papa a Wakea, na koa e malama i ka 'aina, e ho'omau i ka 'olelo Hawai'i. Aloha kakou.
Pages/Duration: 19 pages
URI/DOI: http://hdl.handle.net/10125/33770
Rights: All UHM Honors Projects are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Appears in Collections:Honors Projects for Hawaiian Studies


Please contact sspace@hawaii.edu if you need this content in an alternative format.

Items in ScholarSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.