Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10125/101288

Ka hoʻomau ʻia ʻana o nā loina Hawaiʻi i loko o ka hoʻomana kalikiano

File Description Size Format  
Yasuda Jon r.pdf Version for non-UH users. Copying/Printing is not permitted 587.24 kB Adobe PDF View/Open
Yasuda Jon uh.pdf Version for UH users 630.55 kB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:Ka hoʻomau ʻia ʻana o nā loina Hawaiʻi i loko o ka hoʻomana kalikiano
Authors:Yasuda, Jon Michael Toshio
Keywords:Hawaiian language
Hawaiian studies
Date Issued:May 2012
Publisher:[Honolulu] : [University of Hawaii at Manoa], [May 2012]
Abstract:I loko o nā makahiki ma hope o ka hōʻea ʻana mai o ka poʻe mikionali mua i Hawaiʻi nei, nui ka loli o ke ʻano o ka noho ʻana o ka poʻe Hawaiʻi. ʻAʻole ia ʻo ka makamua o ka loli ʻana ʻoiai ua hala he kanahā makahiki o ka pilina paʻa me ko waho poʻe kānaka, eia naʻe, ʻo nā mea i aʻo ʻia e ka poʻe mikionali a me ke ʻano o ko lākou aʻo ʻana kekahi kumu i nui hou ai ka loli ʻana. ʻAʻole ia ʻo ke kumu hoʻokahi; he nui hou aʻe nā mea malihini i komo mai i ka pae ʻāina o Hawaiʻi i ia manawa like. Ma kēia loli ʻana i pili i nā mikionali a me ka hoʻomana hou, ʻaʻole i nalowale loa nā mea kahiko; ua hoʻomau ʻia kekahi mau mea kahiko i loko o ka hoʻomana hou a ka poʻe mikonali i lawe mai ai a hiki i kēia lā. He pepa kumumanaʻo kēia e hōʻike ana i kekahi mau māhele o nā loina a me ke kuanaʻike Hawaiʻi kahiko i ʻike ʻia i loko o ka hoʻomana hou, inā ma muli o ka mau wale ʻana aʻe o ka loina a i ʻole ʻo ka hoʻokomo ʻia o kahi hana ma hope mai. ʻImi ʻia akula ka ʻike a me nā manaʻo no kēia pepa kumumanaʻo ma nā puke a me nā palapala like ʻole, ka leo o nā kūpuna o ka wā i hala, a me ka leo o nā Hawaiʻi e ola nei.
Ua hoʻomāhele ʻia kēia pepa kumumanaʻo i ʻelima mokuna. Ma kēia pepa, e hōʻike ʻia ana ke kuana'ike a me nā loina hoʻomana ma kekahi mau māhele like ʻole, ʻo ia hoʻi, ʻo ka ʻōlelo, ka nohona, ka hoʻōla, a pēlā aku, me ke kuhi ʻana i ka māhele i hui ai ka ʻaoʻao Hawaiʻi kahiko me ka ʻaoʻao Kalikiano.5 E ʻike ʻia ana i loko o kēia pepa kumumanaʻo nei kekahi mau manaʻo e pili ana i ka haipule Hawaiʻi ʻana, ʻo ia hoʻi, ma ka huli ʻana o kekahi poʻe Hawaiʻi i ka hoʻomana Kalikiano, ʻaʻole i waiho ʻia nā māhele a pau o nā loina a me ke kuanaʻike o ko lākou poʻe kūpuna, akā, ua hoʻomau ʻia nō ma nā māhele i kohu a i manaʻo ʻia paha he kūpono.
Description:M.A. University of Hawaii at Manoa 2012.
Includes bibliographical references.
URI:http://hdl.handle.net/10125/101288
Appears in Collections: M.A. - Hawaiian


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

Items in ScholarSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.