Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10125/101285

E ō mai ʻoe e hoʻolehua eā. Ua sila paʻa ʻia ke aloha ʻāina a home kulāiwi i loko.

File Description SizeFormat 
Kawaa_Tilana_r.pdfVersion for non-UH users. Copying/Printing is not permitted748.7 kBAdobe PDFView/Open
Kawaa_Tilana_uh.pdfVersion for UH users833.91 kBAdobe PDFView/Open

Item Summary

Title: E ō mai ʻoe e hoʻolehua eā. Ua sila paʻa ʻia ke aloha ʻāina a home kulāiwi i loko.
Authors: Kawaa, Tilana K.
Keywords: Hawaiian language
Hawaiian studies
Issue Date: May 2012
Publisher: [Honolulu] : [University of Hawaii at Manoa], [May 2012]
Abstract: Mai ka piʻina o ka lā i ke kihi o Kapuʻupoʻi ma naʻe, a i ka napoʻo ʻana o ka lā i ʻō aʻe o Kalaeokalāʻau, mai Kahiʻu o Kalaupapa a i nā pā pōhaku o Pohoʻele ma Pālāʻau, e kuʻu mea heluhelu ē, aloha kāua. E naue pū paha kāua i ka moku kama a Hina, a e ʻike kāua i nā kula pālahalaha o Molokaʻi, e waiho ahuwale ana ma waena o nā kiaʻi, ʻo Kamakou lāua ʻo Maunaloa. He ʻāina makani nō ia; hoʻokahi nō kīkīao makani a ka Ikioe, pula ka maka i ka lepo ʻula o Kalaeloa. ʻĀnaʻanai mai ka lima i ka laʻolaʻo o ka maka, a pau aʻe, i nānā iho ka hana o ka maka i ka umauma, ua uhi ʻia i ka lepo lehu 'ula.
Description: M.A. University of Hawaii at Manoa 2012.
Includes bibliographical references.
URI/DOI: http://hdl.handle.net/10125/101285
Appears in Collections:M.A. - Hawaiian


Please contact sspace@hawaii.edu if you need this content in an alternative format.

Items in ScholarSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.